De statige zijde
Damestuin
De zonnige kant

Home

Huis Schouwenburg is een Historische Buitenplaats, gelegen tussen ’t Harde en Elburg.

Het Huis dateert uit de 17e eeuw. In zijn lange geschiedenis is het vele malen verbouwd. De laatste ingrijpende restauratie is in 2012 voltooid.

Sinds 2010 wordt de buitenplaats particulier bewoond en is niet opengesteld voor bezichtiging. Enkele malen per jaar kan het huis worden bezocht in het kader van kleinschalige evenementen.

Historie

De oudste vermelding van Schouwenburg dateert van 1333. Maar het is niet bekend of er toen al een huis stond.

Twee eeuwen later in 1544 verkocht Otto van Haeften Schouwenburg aan Aert van Arler.

We weten uit een bewaard gebleven verpondingscohier (een soort belastingregister) dat er in 1623 een aanzienlijk huis bestond.

De oudste delen, de marmeren vloer in de hal en balklagen op de verdieping van het huidige huis stammen dan ook uit die tijd.

Tot 1761 is het landgoed eigendom gebleven van nazaten van Aert van Arler. Door vererving in de vrouwelijke lijn wisselden de adellijke namen van de eigenaren regelmatig: Sageman, Heeck, van Zuylen van Nijevelt en van Dedem.

De laatste Frederik Hendrik van Dedem leefde op iets te grote voet, zodat na zijn overlijden in 1761 Schouwenburg verkocht moest worden om zijn schulden af te betalen.

De volgende eigenaar-bewoner werd John McLeod.

Deze verkocht, na de dood van zijn echtgenote, Schouwenburg in 1777 aan de Baron Adolph Pieter Carel van Spaen.

Flora en fauna

bomen, damestuin, speeltuin, gebruikstuin

hond en andere huisdieren wilde dieren, vogels, roofvogels vissen in de vijver.

Monument, duurzaamheid

Onze stelling is: een monument wordt het beste beheerd als het bewoond en gebruikt wordt.

Het Huis Schouwenburg is van het gas af; heeft PV-panelen (zon – elektriciteit), heeft zonnecollectoren (zon – warm water), en uiteindelijk stoken wij houtpellets (hout – warm water).

Open Monumentendag 2023

Op zaterdag 9 september 2023 waren Huis en tuin te bezichtigen.